top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
Adak Kurban.png
Adak Kurban.png

Adak, Akika, Şükür, Vacip ve Hayr kurbanlarınız için güvenilir merkez

Kurbanlık hayvanda aranan özellikler adak kurbanında da aranır.

 

Bu özellikler şöyle sıralanabilir:

  • Adak kurbanı küçükbaş, büyükbaş, deve, sığır ve davardır. Bir şarta bağlı olarak adak adayan kişi şartı yerine geldiyse ve adadığı hayvanın cinsini hatırlamıyor ise küçükbaş hayvan yani koyun kesebilir. Bu hayvanlardan başkası kurban olarak kabul edilmez.

  • Kurban, belirli yaşı tamamlamış olmalıdır. Buna göre 5 yaşını dolduran deve, 2 yaşını dolduran sığır ve manda, 1 yaşını dolduran koyun ve keçi kurban edilebilir yaştadır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebilir.

  • Kurbanda eksik aza bulunmamalı, kurbanın sağlıklı ve besili olmalıdır. Hasta, zayıf, sakat, kör, boynuzu kırık, dişlerinin çoğu veya tamamı eksik, kulağı, kuyruğu ya da memesi kesilmiş hayvanlar kurban edilmez. Fakat doğuştan gelen bazı kusurlar hayvanın kurban edilmesine engel teşkil etmez. Bunlara örnek olarak, hayvanın doğuştan topal olması, boynuzsuz olması, kulağında yırtık bulunması verilebilir.

bottom of page